E-HANDELKOMMISSIONEN

RÅDGIVANDE KOMMISSION OM ELEKTRONISK HANDEL

Rådgivande kommittén för elektronisk handel inrättades av kongressen och hade till uppgift att producera det som kan vara det viktigaste politiska initiativet för informationsåldern: rekommendationer om elektronisk handel och skattepolitik, kritiska frågor med globala konsekvenser.

Kommissionen avslutade sitt arbete med sin rapport till kongressen. Även om den här webbplatsen kommer att uppdateras kommer den att förbli tillgänglig för offentligt tillstånd från The Tech Center, som är en del av e-handelskommissionen. Frågor om kommissionens verksamhet kan ställas till kontoret för ordföranden för den rådgivande kommissionen för elektronisk handel. Kommissionen vill uttrycka ett uppriktigt tack till de individer och organisationer som bidrog till sin studie av elektronisk handel och dess rapport till kongressen.

Läs mer om ecommercecommission.org (på engelska)