Verkkokauppa KOMISSIO

SÄHKÖKAUPAN NEUVOA-ANTAVA KOMITEA

Kongressi perusti sähköisen kaupankäynnin neuvoa-antavan toimikunnan, jonka tehtävänä oli tuottaa tietokauden kiistatta tärkein poliittinen aloite: suositukset sähköiselle kaupalle ja veropolitiikalle, kriittiset kysymykset, joilla on maailmanlaajuisia vaikutuksia.

Komissio saattoi päätökseen työnsä raportillaan kongressille. Vaikka tätä sivua päivitetään, se pysyy saatavana The Tech Center -yrityksen, joka on osa verkkokauppaministeriötä, julkisella kohteliaisuudella. Kysymyksiä komission toiminnasta voidaan osoittaa sähköisen kaupan neuvoa-antavan toimikunnan puheenjohtajan toimistolle. Komissio haluaa osoittaa vilpittömän kiitoksen yksityishenkilöille ja organisaatioille, jotka ovat osallistuneet tutkimukseen sähköisestä kaupasta ja sen raportista kongressille.

Lisätietoja ecommercecommission.org (englanniksi)